Lajkaj nas!

Garancija i servis

Garancijski uvjeti

Garancija  pokriva
–    1 godinu za sve modele (isključivši filtar) na dijelove i rad, počevši od dana kupovine.
–    3 godine za ključne dijelove: glavnu procesorsku ploču, ploču tipkovnice glavnog panela, elektrolitičku posudu (protiv curenja).
–    8 dana povratak novca za povrat aparata  * (vidi na poleđini uvjete!)
–    Osiguran servis i dijelovi za vrijeme životnog vijeka aparata

 

Ova garancija pokriva kvarove na aparatu nastale isključivo zbog grešaka u materijalu i izradi koji se dogode za vrijeme normalnog korištenja aparata.
Da bi vaša garancija bila valjana, slijedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:
1.    Ispunite ovaj listić sa valjanim podacima
2.    Ukoliko aparat šaljete poštom na servis, isti mora biti ispražnjen od vode i propisno pakiran (u originalnom pakiranju ili alternativnom koji osigurava sigurno slanje poštom.
3.    Servis će biti obavljen u skladu sa ovom garancijom uz predočenje garantnog lista sa istovjetnim serijskim brojem aparata i originalnog računa.

Garancija ne pokriva:
1.    Oštećenja nastala u prilikom poštanske isporuke serviseru, kvarovima nastalim upotrebom produkata i dodatne opreme koja nije isporučena od garantora, kvarove nastale nepropisnim korištenjem, umetanjem nepropisanih aditiva i sl., nepropisnom instalacijom, nepropisnim održavanjem, prepravcima i modifikacijama, nepropisnim izvorom el. energije ili kvarovima uzrokovanim ekstremnim naponskim oscilacijama.
2.    Oštećenja nastala uslijed prirodnih katastrofa i njezinih posljedica
3.    Istekom garancijskog perioda
4.    Servisom i održavanjem obavljenim od osoba neautoriziranim od Figa d.o.o.
5.    Nastalu kristalizaciju u aparatu uzrokovanom tvrdoćom vode koja prelazi 300 dijelova na milion.

Produženje Jamstvenog roka sa 1 na 3 godine (3 na 5 godina za ključne dijelove) za sve uređaje 120 $

Vraćanje robe uz povrat novca

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Figa d.o.o.  odobrava povrat legalno prihvatljive robe u roku od 8 dana uz striktno poštivanje slijedećih uvjeta:

Ako je novi i nekorišteni aparat vraćen u roku od osam dana od datuma na računu, cjelokupni iznos novca ce biti vraćen potrošaču, umanjen za poštarinu i troškove ponovnog skladištenja*
Povrat novca neće se izvršiti ako:
1.  Aparat nije vraćen u roku od osam dana od datuma na originalnom računu
2.  Ako je aparat korišten.
3.  Ako je aparat izvađen iz originalne vakumske vrećice unutar tvorničkog pakiranja, smatra se korištenim.
*Restocking fee = US$120

Servis

Servis uređaja obavlja se u Republici Hrvatskoj. Ovlašteni serviser Figa d.o.o..